ประชุมผู้ปกครอง 2/2561

  วันที่ 7 ธันวาคม 2561 โรงเรียนคณฑีพิทยาคม ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2 ขึ้น เพื่อให้คณะครูและผู้ปกครอง ได้ร่วมปรึกษาหารือในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน และอภิปรายปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในโรงเรียน ที่อาจเกิดขึ้นทั้งกับผู้ปกครอง นักเรียน และครู

  โดยการจัดประชุมผู้ปกครองครั้งนี้ มีนายวิรัช วันบรรเจิด ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานในการประชุม โดยได้แนะนำตัวกับผู้ปกครองเนื่องจากเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ทั้งยังประกาศนโยบายอย่างชัดเจนในด้านวิชาการและด้านกิจการนักเรียน

  โรงเรียนคณฑีิพิทยาคม ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมรับฟัง อภิปราย และเข้าพบครูที่ปรึกษาประจำห้อง ทั้งนี้ โรงเรียนจัดประชุมผู้ปกครองขึ้น ก็เพื่อให้ผู้ปกครองมีความเข้าใจในระบบการจัดการศึกษา และร่วมดูแลบุตรหลานไปพร้อมกับครูที่ปรึกษา และเพื่อให้นักเรียนจบการศึกษาตามช่วงชั้นอย่างพร้อมเพรียง

   

   

  Tel. 055 702 032 | Fax. 055 702 031 | Facebook

  999 หมู่ 9 ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองฯ จังหวัดกำแพงเพชร 62000

  ลิขสิทธิ์ © 2565 โรงเรียนคณฑีพิทยาคม สพม.41. สงวนลิขสิทธิ์.
  จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
  © Your Company. All Rights Reserved.

  Free Joomla templates by L.THEME